0

Grafické práce

Tvorba letáků, vizitek a další reklamní grafiky. Možno navrhnout i grafický vzhled WWW stránek. Mám zkušenosti i se sazbou tiskovin a knih.