0

Ostatní služby

Nabízím i další služby v oblasti IT a fotografování. Například čištění PC, čištění chipu fotoapárátu, tisk fotografií a další.